Kaip įregistruoti prekės ženklą?

Posted on by Marketingo Pagalba | No Comments
Reklamos ir viešųjų ryšių agentūros planuoja pajamų augimą
Tyrimas: draugų rekomendacijomis pasitiki 92% žmonių

Ar jau susikūrėte savo prekės ženklą ir jo logotipą? “Marketingo pagalba” domėjosi kaip įregistruoti savo prekės ženklą, kokios yra procedūros, tvarka ir kas atlieka tokias paslaugas.

Anot “Lietuvos ryte” publikuoto straipsnio, prekės ženklą įregistruoti naudinga. Įregistravę prekės ženklą, turėsite išimtines teises jį naudoti ir turėsite teisę drausti tapatų ar panašų ženklą naudoti kitiems. Tam, kad savo prekių ženklui suteiktumėte apsaugą jį įregistruodami, turite atlikti žemiau nurodytą procedūrą.

Ši procedūra taikoma registruojant tik nacionalinį prekės ženklą.

1. Visų pirma, sukurkite patį prekės ženklą. Prekės ženklą gali sudaryti žodžiai, pavardės, vardai, pseudonimai, šūkiai, piešiniai, emblemos, erdvinės formos, spalvos. Prekės ženklas privalo turėti skiriamąjį požymį, kalboje negali būti tapęs bendriniu žodžiu ar žymėti tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę ar kitas prekių ir paslaugų charakteristikas, taip pat klaidinti visuomenę, prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir kt. Prekių ženklams taikomus reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas.

2. Pasirinkite prekes ar paslaugas, kurioms saugoti bus naudojamas Jūsų prekės ženklas, t.y. kokioje veiklos srityje naudosite savo prekės ženklą.

3. Patikrinkite, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti tapačių prekės ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar klaidinamai panašių į jūsų prekės ženklą ženklų. Patikrinkite, ar Jūsų prekės ženklas nėra tapatus ar klaidinamai panašus į kito juridinio asmens pavadinimą, saugomą geografinę nuorodą, dizainą, literatūros, mokslo, meno kūrinį, žinomo asmens pavardę, vardą, meninį pseudonimą ar kito asmens portretą.

4. Valstybiniam patentų biurui pateikite nustatytos formos paraišką registruoti prekės ženklą ir išduoti prekės ženklo liudijimą. Kartu su prašymu pateikite Jūsų prekės ženklo vaizdą (80 x 80 mm formatu).

Paraiškoje turi būti pateiktas ženklo aprašymas (žodžiai, raidės, skaitmenys ar jų deriniai, kuriuos prašoma įregistruoti ženklu, kiekviena ženklo sudedamoji dalis, kiekvienos dalies spalva, jei pareikštas registruoti ženklas yra spalvotas), taip pat prekių ar paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, sąrašas pagal Nicos klasifikaciją.

Paraiškoje nurodykite nesaugomus ženklo elementus, nurodykite, ar spalva ar spalvų derinys, jų kompozicija yra skiriamasis ženklo požymis. Paraiškos įregistruoti prekės ženklą tvarką nustato Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos ryto interneto svetainėje http://www.lrytas.lt .

Comments (0)

Leave a Reply